Gerrit Pieter Bouman

Gerrit Pieter Lambertus Bouman

Geboren op 11 september 1868 te Wijk; gehuwd met J. J. J. van Raamsdonk. Gerrit woonde aanvankelijk op boerderij ‘de Put’ in de Veldstraat; hij verhuisde later naar her huis op de hoek van de Veldstraat en de Berenhoeksestraat. Gerrit had een kleine boerderij met boomgaard en een bodedienst naar Gorinchem. Zijn bijnaam was ‘de Pieper’ vanwege het feit dar zijn vader Wouter Bouman een hoge stem had! De Piepers waren oorspronkelijk afkomstig van de Molendijk. Gerrit was een bekend man; hij bekleedde verschillende maatschappelijke functies. Vanaf 1930 was hij wethouder en loco-burgemeester. Verder lid van het arm- en het polderbestuur. Toen burgemeester Landweer moest onderduiken, nam Bouman deze functie waar.

Tijdens de beschietingen en de bombardementen op 5 januari 1945 was Gerrit aan het melken op zijn boerderij; een granaatscherf trof hem in zijn been. Het vervoer naar het ziekenhuis in Gorinchem verliep moeizaam en duurde lang; uiteindelijk overleed hij daar op 9 februari 1945. Op 13 februari 1945 werd hij voorlopig in Veen begraven, waarna hij op 26 juni 1945 werd herbegraven in Wijk.

Tekst: Herinneringen 60 jaar vrijheid door dr. Cees de Gast en Renny Wink